Actueel

Op de website www.topnoordrand.be kunt u aangeven welke gebieden in de Brusselse Noordrand de moeite zijn, en waar er nog werk aan de winkel is.

De website is beschikbaar van 1 november tot 15 januari 2015. Dan worden de inzendingen verwerkt en besproken met de procespartners. Uit de inzendingen worden bovendien 5 winnaars geloot. Zij maken een ballonvaart boven het gebied.

lees meer


De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden wordt regelmatig geactualiseerd. Op 1 juli 2014 keurden de bevoegde ministers een aangepaste kaart van de overstromingsgevoelige gebieden goed. De nieuwe kaart is van toepassing vanaf 1 september 2014.

Van 9 juli 2014 tot en met 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 in openbaar onderzoek. Lees meer over dit openbaar onderzoek.

 


Het openbaar onderzoek loopt van 16 juni 2014 tot en met 14 augustus 2014. In die periode worden de wijzigingen die het GRUP voorstelt tentoongesteld in het Felixarchief. Lees meer over het openbaar onderzoek.

 


Aankondiging Openbare onderzoeken

kennisgeving planmer:
Raadpleging MER-screening:
  • Albertknoop (in uitvoering van het Economisch Netwerk Albertkanaal te Lanaken)

              - MER screening tekst

              - MER screening bijlagen

 

overige plannen:
  • Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 (van 9 juli 2014 tot en met 8 januari 2015): meer info op www.volvanwater.be

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -