Actueel

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden wordt regelmatig geactualiseerd. Op 1 juli 2014 keurden de bevoegde ministers een aangepaste kaart van de overstromingsgevoelige gebieden goed. De nieuwe kaart is van toepassing vanaf 1 september 2014.

Van 9 juli 2014 tot en met 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 in openbaar onderzoek. Lees meer over dit openbaar onderzoek.

 


Ruimte Vlaanderen liet de evolutie van het ruimtebeslag in Vlaanderen in de periode 1985-2013 analyseren. Tegen de verwachting in blijkt uit nieuw onderzoek dat er geen direct statistisch verband bestaat tussen het ruimtebeslag (momenteel 6ha per dag) en demografische factoren. Lees meer over dit onderzoek.

Het openbaar onderzoek loopt van 16 juni 2014 tot en met 14 augustus 2014. In die periode worden de wijzigingen die het GRUP voorstelt tentoongesteld in het Felixarchief. Lees meer over het openbaar onderzoek.

 


Aankondiging Openbare onderzoeken

kennisgeving planmer:
overige plannen:
  • Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 (van 9 juli 2014 tot en met 8 januari 2015): meer info op www.volvanwater.be

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -