Actueel

Hoe kunnen we de ruimte in de zone ‘Buda’ in Vilvoorde beter benutten, om de industrie en distributie te versterken? Met die opgave zette het departement Ruimte Vlaanderen studenten van The Cass (Londen Metropolitan University) aan het werk tijdens een workshop van 22 tot 24 januari.


Het Rubiconfonds is door de Vlaamse regering na 3 jaar inactiviteit, opnieuw geactiveerd. De Vlaamse Regering keurde namelijk op 20 juni 2014 (BS 25 september 2014) het besluit ter heroriëntering van het Rubiconfonds goed.


Samen met Steunpunt Straten nodigt Ruimte Vlaanderen u van harte uit op de tweede editie van het Congres Publieke Ruimte. Het congres vindt plaats op 3  maart 2015 in het Congres- en erfgoedcentrum LAMOT in Mechelen en staat in het teken van water.


Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, legt in haar beleid sterk de nadruk op ruimtelijk rendement. De beschikbare ruimte in Vlaanderen moet verstandig worden gebruikt. Daarom investeert de minister 3,3 miljoen euro in twaalf verschillende projecten waardoor de kwaliteit van de ruimte in Vlaanderen wordt verbeterd. Het gaat om twee soorten projecten: strategische projectcoördinatie en verwerving van gronden of panden.

Aankondiging Openbare onderzoeken

Kennisgeving planmer:
Raadpleging MER-screening:
  • Albertknoop (in uitvoering van het Economisch Netwerk Albertkanaal te Lanaken)

              - MER screening tekst

              - MER screening bijlagen

 

overige plannen:
  • Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 (van 9 juli 2014 tot en met 8 januari 2015): meer info op www.volvanwater.be

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -