Actueel

De Genkse regio kent een aantal grote uitdagingen, maar toont zich ook voortrekker in het opzetten van een circulaire economie. Op 28 april begeleiden experten bedrijfsleiders en onderzoekers binnen en buiten de Genkse regio om nieuwe opportuniteiten in de bouwsector, logistiek, maakindustrie…  te benutten met betrekking tot circulaire economie. De rondetafelgesprekken vinden plaats in C-Mine in Genk, tussen 13u30 en 18u00.


De groene ruimte is een belangrijke troef van de Brusselse Noordrand. Het auto- en fietsverkeer vormen een uitdaging. Dat gaven een 300 mensen aan op de website topnoordrand.be.


Binnenkort hoeven ontvoogde gemeenten geen afschriften meer te bezorgen aan het departement Ruimte Vlaanderen van beslissingen over stedenbouwkundige vergunningsaanvragen waarvoor geen openbaar onderzoek vereist is. Dat is een gevolg van het besluit dat de Vlaamse Regering op 6 maart 2015 definitief goedkeurde.


Aankondiging Openbare onderzoeken
Kennisgeving planmer:
Raadpleging MER-screening:
  • Albertknoop (in uitvoering van het Economisch Netwerk Albertkanaal te Lanaken)

              - MER screening tekst / bijlagen

              - Raadpleging beslissing (website dienst Mer)

              - Ook raadpleegbaar in het gemeentehuis van Lanaken
overige plannen:

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -