Actueel

Hoe kan gebiedsgerichte werking de ruimtelijke ontwikkeling stimuleren? Hoe kunnen initiatieven van burgers het ruimtelijk beleid vooruit helpen? Kan Vlaanderen klimaatbestendig worden ingericht? En wie gaat dat betalen? Het antwoord op deze en andere vragen kregen de 250 aanwezigen op de Studiedag Onderzoek van Ruimte Vlaanderen, op 1 oktober 2015 in Gent.


Sinds de invoering van de digitale bouwaanvraag op 1 september 2014, kunnen al meer dan een miljoen Vlamingen gebruik maken van het systeem. Zij hoeven hun stedenbouwkundige vergunning niet langer in achtvoud en op papier aan te vragen.


Aankondiging Openbare onderzoeken

Kennisgeving planmer:
  • momenteel geen dossiers

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -