Actueel

Begin december reikte technologiefederatie Agoria de jaarlijkse e-Gov Awards uit. Het project digitale bouwaanvraag van Ruimte Vlaanderen won in de categorie Innovatie.


Op de website www.topnoordrand.be kunt u aangeven welke gebieden in de Brusselse Noordrand de moeite zijn, en waar er nog werk aan de winkel is.

De website is beschikbaar van 1 november tot 15 januari 2015. Dan worden de inzendingen verwerkt en besproken met de procespartners. Uit de inzendingen worden bovendien 5 winnaars geloot. Zij maken een ballonvaart boven het gebied.

lees meer


De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden wordt regelmatig geactualiseerd. Op 1 juli 2014 keurden de bevoegde ministers een aangepaste kaart van de overstromingsgevoelige gebieden goed. De nieuwe kaart is van toepassing vanaf 1 september 2014.

Van 9 juli 2014 tot en met 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 in openbaar onderzoek. Lees meer over dit openbaar onderzoek.

 


Aankondiging Openbare onderzoeken

kennisgeving planmer:
Raadpleging MER-screening:
  • Albertknoop (in uitvoering van het Economisch Netwerk Albertkanaal te Lanaken)

              - MER screening tekst

              - MER screening bijlagen

 

overige plannen:
  • Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 (van 9 juli 2014 tot en met 8 januari 2015): meer info op www.volvanwater.be

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -