Actueel

Stedenbouwkundige voorschriften en plannen die u een vlotte vergunningsverlening én een goede handhaving verzekeren? Deze leidraad reikt u de helpende hand.

 


Vanaf 1 juni kan de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in een eerste reeks steden en gemeenten digitaal afgehandeld worden. Hierdoor kan de bouwer eenvoudiger, sneller en transparanter de noodzakelijke vergunningen bekomen. Je kan er ook terecht voor de melding van kleinere werken waar geen vergunning voor nodig is.


Het Grondwettelijk Hof heeft in twee arresten van 7 november 2013 een aantal bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid vernietigd.

Aankondiging

openbare onderzoeken VAN GEWESTELIJKE PLANNEN

Nu in openbaar onderzoek: 

 

   
Binnenkort in openbaar onderzoek:

 

Kennisgeving OPMAAK PLANMER VOOR GEWESTELIJKE PLANNEN

momenteel geen.
 

Openbare onderzoeken van planologisch attesten


Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -