Actueel

Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 19 november 2015 twee wijzigingsbesluiten met betrekking tot stedenbouwkundige vergunningsplicht. Hierdoor breidt de lijst van hoofdfuncties uit, waardoor meer functiewijzigingen vergunningsplichtig worden. In zonevreemd gebied worden enkele zaken vergunbaar die dat voorheen niet waren.


Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering een wijziging goed van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen van 'algemeen belang'. De gewijzigde regelgeving is van toepassing op vergunningsaanvragen die worden ingediend vanaf 22 november 2015.


Intussen zijn 220 Vlaamse steden en gemeenten ontvoogd. Dat is goed voor 80% van de Vlaamse bevolking. 50 andere gemeenten voldoen momenteel aan vier van de vijf voorwaarden en staan op de drempel van ontvoogding.


Aankondiging Openbare onderzoeken

Kennisgeving planmer:
  • momenteel geen dossiers

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -