Actueel

​Het gewijzigde subsidiebesluit inzake opleiding ruimtelijke ordening en loonkost GSA in gemeenten met minder dan 25000 inwoners, is vanaf 1 juli j.l. van kracht en HIER terug te vinden.
Het openbaar onderzoek loopt van 16 juni 2014 tot en met 14 augustus 2014. In die periode worden de wijzigingen die het GRUP voorstelt tentoongesteld in het Felixarchief. Lees meer over het openbaar onderzoek.

Op 25 april treden een aantal wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in voege. Deze website bevat vanaf 25 april 2014 een aangepaste officieuze coördinatie.

Ruimte Vlaanderen heeft tevens een handleiding gepubliceerd die alle wijzigingen in detail bespreekt (pdf).


In het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2014 verscheen het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Aankondiging

 

Lopende openbare onderzoekEn: 

 

           -  Affiches infomarkt Oosterweel

           - Folder infomarkt Oosterweel 

  

 

kennisgeving planmer:


Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -