Actueel

Hoe kan gebiedsgerichte werking de ruimtelijke ontwikkeling stimuleren? Hoe kunnen initiatieven van burgers het ruimtelijk beleid vooruit helpen? Kan Vlaanderen klimaatbestendig worden ingericht? En wie gaat dat betalen? Het antwoord op deze en andere vragen krijgt u op de Studiedag Onderzoek van Ruimte Vlaanderen, op 1 oktober 2015 in Gent.


De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning VRP reikt ook dit jaar een jaarlijkse afstudeerprijs uit. Masterstudenten die dit jaar afstudeerden met een eindwerk/thesis met een ruimtelijk of stedenbouwkundig onderwerp, kunnen zich kandidaat stellen.


Na een succesvolle eerste editie in 2014 reikt de stichting MORO (Stichting ter bevordering van de interactie tussen Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening) ook in 2015 de 'George Allaert prijzen' uit.

Naast de prijs voor de persoon die volgens de jury het best de doelstelling van MORO nastreeft wordt er ook een prijs uitgereikt aan een masterproef of een artikel dat het onderzoek binnen de doelstelling van MORO bevordert.


Aankondiging Openbare onderzoeken
Kennisgeving planmer:
  • momenteel geen dossiers

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -