Actueel

Ruimte Vlaanderen en The Cass (London Metropolitan University) organiseren deze zomer een nieuwe internationale workshop rond de toekomst van de Brusselse Noordrand. De vraag die dan op tafel ligt, luidt: “Hoe kunnen we de zone ‘Buda’ extroverter maken?” Ook als Belgische student of jonge professional kunt u deelnemen aan de ‘Cass Cities Summer School Brussels 2015’.


Sinds 2004 stuurt het Coördinatieplatform Economisch Netwerk Albertkanaal de realisatie van het actieprogramma aan. Tien jaar later worden de inspanningen zichtbaar op het terrein. De resultaten worden getoond tijdens infomarkten in Geel en Hasselt. Ook werpen we een blik vooruit, want in het toekomstig (ruimtelijk) beleid zal het Economisch Netwerk Albertkanaal een belangrijke plaats innemen.

Real CorpVan 5 tot 7 mei vindt in Gent REAL CORP 2015 plaats. Aan deze internationale conferentie over stadsplanning en regionale ontwikkeling nemen honderden stedenbouwkundigen van over de hele wereld deel. Ruimte Vlaanderen is medeorganisator van het evenement.


Aankondiging Openbare onderzoeken
Kennisgeving planmer:
Raadpleging MER-screening:
  • Albertknoop (in uitvoering van het Economisch Netwerk Albertkanaal te Lanaken)

              - MER screening tekst / bijlagen

              - Raadpleging beslissing (website dienst Mer)

              - Ook raadpleegbaar in het gemeentehuis van Lanaken
overige plannen:

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -