Actueel

Ruimte Vlaanderen en Agentschap Natuur en Bos publiceerden een Draaiboek voor de opmaak voor een groenplan. Steden en gemeenten vinden hierin instrumenten voor de opmaak van een langetermijnvisie voor groen op hun groengebied.
Metropolitan Landscapes is een ontwerpend onderzoek naar de sturende rol van open ruimte in het metropolitane gebied van Brussel en de rand. De resultaten zijn gebundeld in het nieuwe boek 'Metropolitan Landscapes'.


 


Steden met projecten rond energietransitie, de integratie van migranten en vluchtelingen, werk en vaardigheden in de lokale economie, en stadsarmoede kunnen nu tot 5 miljoen euro aan Europese subsidies ontvangen. Dien uw kandidatuur in tot 31 maart 2016.


Geef uw mening over het 'Proeve van Programma' voor de Brusselse Noordrand. Dit document bevat een voorstel van concrete ruimtelijke acties. De consultatieronde loopt nog tot 18 maart 2016.

 


Aankondiging Openbare onderzoeken

Kennisgeving planmer:
  • momenteel geen dossiers

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -