Gewestplannen

Vroeger maakte de overheid gewestplannen. Sinds 2000 gebeuren geen nieuwe gewestplanwijzigingen meer. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk aan de bestaande gewestplannen. Enkel waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht.

 

Gewestplannen raadplegen

U kunt de gewestplannen raadplegen in een geoloket op de website van het Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)

Via de download applicatie van AGIV kunt u zowel de raster- als de vectorversie van het gewestplan downloaden. Een legendebestand dat bij de vectorversie hoort vindt u hier.

 

Wetgeving rond de gewestplannen

Aankondiging Openbare onderzoeken
Kennisgeving planmer:
Raadpleging MER-screening:
  • Albertknoop (in uitvoering van het Economisch Netwerk Albertkanaal te Lanaken)

              - MER screening tekst / bijlagen

              - Raadpleging beslissing (website dienst Mer)

              - Ook raadpleegbaar in het gemeentehuis van Lanaken
overige plannen:

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -