Wetgeving Complexe Projecten

Deze wetgeving is nog niet van kracht! Ze treedt in werking op 1 maart 2015.

 

WETGEVING OMGEVINGSVERGUNNING

Deze wetgeving is nog niet van kracht!

NB: het besluit wordt nu voorgelegd aan de strategische adviesraden, daarna dient het nog voorgelegd te worden aan de Raad van State alvorens het door de Vlaamse Regering definitief kan goedgekeurd worden.


  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning: tweede principiële goedkeuring
NB: het besluit wordt nu voorgelegd aan de Raad van State alvorens het door de Vlaamse Regering definitief kan goedgekeurd worden.
 © 2014 Ruimte Vlaanderen -