Wetgeving Complexe Projecten

Deze wetgeving trad in werking op 1 maart 2015.

 

WETGEVING OMGEVINGSVERGUNNING

Deze wetgeving is nog niet van kracht!

NB: het besluit wordt nu voorgelegd aan de strategische adviesraden, daarna dient het nog voorgelegd te worden aan de Raad van State alvorens het door de Vlaamse Regering definitief kan goedgekeurd worden.


  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning: definitieve goedkeuring

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -