WETGEVING OMGEVINGSVERGUNNING

Deze wetgeving is nog niet van kracht!

    • NB: het besluit en het decreet treden in werking 1 jaar na de publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning: definitieve goedkeuring

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -