Wetgeving Ruimtelijke Ordening

WETGEVING OMGEVINGSVERGUNNING

Deze wetgeving is nog niet van kracht!

 

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de omgevingsvergunning: eerste principiële goedkeuring

- tekst van het besluit
- tekst van het verslag

NB: het besluit wordt nu voorgelegd aan de strategische adviesraden, daarna dient het nog voorgelegd te worden aan de Raad van State alvorens het door de Vlaamse Regering definitief kan goedgekeurd worden.

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -