WETGEVING OMGEVINGSVERGUNNING

Deze wetgeving is nog niet van kracht!

NB: het besluit wordt nu voorgelegd aan de overlegcomites met de vakbonden en aan de Raad van State alvorens het door de Vlaamse Regering definitief kan goedgekeurd worden.


  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning: definitieve goedkeuring

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -