Formulieren voor stedenbouwkundige vergunning

Technische werken of terreinaanlegwerken

Ontbossing

Grond en panden

Formulieren over hemelwater (verordening 2013, dossiers ingediend na 1/1/2014)

 

Formulieren over hemelwater (verordening 2004, dossiers ingediend voor 1/1/2014)

Opgelet: in de provincie Vlaams-Brabant geldt een provinciale, strengere regeling met een eigen formulier. Ook gemeenten kunnen een eigen regeling bezitten.

Formulieren voor verkavelingsvergunning

Verkavelingswijziging

Ontbossing   

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -