Actueel

Ruimte Vlaanderen is op zoek naar een onderzoeksteam met

  • kennis van participatietrajecten en communicatie
  • ervaring met interactieve leertrajecten
  • inzicht in de Vlaamse ruimtelijke projecten en processen

om ons in het kader van een studie te begeleiden in een leertraject. We willen de kennis binnen ons departement in kaart brengen, documenteren en structureren, maar ook aan de hand van inspirerende voorbeelden op zoek gaan naar mogelijkheden om onze expertise te vergroten en onze werking te verbeteren.


Op de Plandag 2016 werd een paper van onderzoekers van Ruimte Vlaanderen bekroond met de PlanDagprijs. In de verhandeling stellen de onderzoekers de herontwikkeling van supermarktsites voorop om volledig tegemoet te komen aan de stijgende woonbehoefte voor de komende 10 jaar.
Op vrijdag 13 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering een conceptnota goed die de krijtlijnen voor een nieuw instrumentendecreet verankert. Het instrumentendecreet heeft als doel om grondgebonden en realisatiegerichte instrumenten uit het beleidsdomein Omgeving decretaal samen te brengen, met een focus op vereenvoudiging, transparantie, afstemming, leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

KustzoneRuimte Vlaanderen, Team Vlaams Bouwmeester, OVAM en de provincie West-Vlaanderen zoeken interdisciplinaire ontwerpteams voor een ontwerpend onderzoek naar transformaties van de bebouwde omgeving in de kustzone, om tot een robuust stedelijk systeem te komen. Het ontwerpend onderzoek 'Stedelijk Systeem Kust' kadert binnen LABO RUIMTE.


Steden, gemeenten, provincies en andere publieke actoren die concrete projecten realiseren om de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verhogen, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen tot en met 1 juli 2016.


   
Openbaar onderzoek in functie van rechtsherstel :
  • Momenteel geen items
Kennisgeving planmer :

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2016 Ruimte Vlaanderen -