Actueel

Het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 treedt in werking op 29 september 2016. Hierdoor veranderen de vrijstellingsregels rond stedenbouwkundige vergunningen, de meldingsplicht en de hemelwaterverordening.

Lees meer.
 
De afdeling Gebieden en Projecten (AGP) is het op concretisering en realisatie gerichte onderdeel van het departement Ruimte Vlaanderen. Solliciteren kan tot en met 16 oktober 2016.
Lees meer.


De Vlaamse Regering heeft een ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan klaar voor het vrijwaren van de open ruimte  tussen Munsterbilzen en het Albertkananaal. Delen van dat plan liggen op het grondgebied van de gemeenten Bilzen en Zutendaal. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 7 oktober.

Lees meer.


Op de Plandag 2016 werd een paper van onderzoekers van Ruimte Vlaanderen bekroond met de PlanDagprijs. In de verhandeling stellen de onderzoekers de herontwikkeling van supermarktsites voorop om volledig tegemoet te komen aan de stijgende woonbehoefte voor de komende 10 jaar.
Op vrijdag 13 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering een conceptnota goed die de krijtlijnen voor een nieuw instrumentendecreet verankert. Het instrumentendecreet heeft als doel om grondgebonden en realisatiegerichte instrumenten uit het beleidsdomein Omgeving decretaal samen te brengen, met een focus op vereenvoudiging, transparantie, afstemming, leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.
Openbaar onderzoek :

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :

Planologische attesten :

Openbaar onderzoek in functie van rechtsherstel :
  • Momenteel geen items
Kennisgeving planmer :

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2016 Ruimte Vlaanderen -