Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Actueel

In samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen, het Departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, startte de gemeente Kluisbergen vorig jaar het complex project Kluisbos op om een duurzaam evenwicht te vinden tussen de verschillende functies en de belangrijke natuurwaarden in het Kluisbos. Tijdens de onderzoeksfase die momenteel loopt, kunnen geïnteresseerde burgers deelnemen aan een online bevraging en aan een workshop.


De regeling rond de opmaak van beleidsplannen treedt op 5 mei 2018 in werking. De opmaak van ruimtelijke beleidsplannen vervangt de opmaak van ruimtelijke structuurplannen, die ingevoerd werd rond het jaar 2000. De bestaande ruimtelijke structuurplannen blijven uiteraard van kracht zolang ze niet vervangen worden.


Tuinen spelen een strategische rol in het ondersteunen van de lokale leefkwaliteit. Ze kunnen bijdragen aan de levering van ecosysteemdiensten aan zijn gebruikers en de maatschappij. In het project 'Tuinmonitor' (GARMON) gaat men op zoek naar ontbrekende ruimtelijke data over private tuinen in Vlaanderen. 


Openbaar onderzoek :
Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :
Startnota :
  • Uitbreiding historisch gegroeid bedrijf Aertssen in Stabroek
    Raadpleging bevolking van 13 februari 2018 tot en met 13 april 2018

  • R4 - knoop Wondelgem
    Raadpleging bevolking van 29 mei 2018 tot en met 27 juli 2018

  • R4 - knoop Wachtebeke
    Raadpleging bevolking van 29 mei 2018 tot en met 27 juli 2018

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen :
  • Momenteel geen lopende zaken
Planologische attesten :
Kennisgeving planmer :

 

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.