Actueel

Het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 treedt in werking op 29 september 2016. Hierdoor veranderen de vrijstellingsregels rond stedenbouwkundige vergunningen, de meldingsplicht en de hemelwaterverordening.


De Vlaamse Regering heeft een ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan klaar voor het vrijwaren van de open ruimte  tussen Munsterbilzen en het Albertkananaal. Delen van dat plan liggen op het grondgebied van de gemeenten Bilzen en Zutendaal. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 7 oktober.

Hoe effectief is het instrumentarium gericht op de vernieuwing en reactivatie van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten in Vlaanderen?

Ruimte Vlaanderen is op zoek naar een onderzoeksteam om deze evaluatiestudie van het leegstandsinstrumentarium uit te voeren.


Ruimte Vlaanderen is op zoek naar een onderzoeksteam met

  • kennis van participatietrajecten en communicatie
  • ervaring met interactieve leertrajecten
  • inzicht in de Vlaamse ruimtelijke projecten en processen

om ons in het kader van een studie te begeleiden in een leertraject. We willen de kennis binnen ons departement in kaart brengen, documenteren en structureren, maar ook aan de hand van inspirerende voorbeelden op zoek gaan naar mogelijkheden om onze expertise te vergroten en onze werking te verbeteren.


Openbaar onderzoek :

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :

Planologische attesten :

Openbaar onderzoek in functie van rechtsherstel :
  • Momenteel geen items
Kennisgeving planmer :

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2016 Ruimte Vlaanderen -