Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Handleiding Lasten en Voorwaarden bij een stedenbouwkundige vergunning

Inleiding

Deze handleiding is een dynamisch document. Het is gestructureerd vanuit de decretale bepalingen en bevat voorbeelden en relevante gerechtelijke uitspraken.

INHOUDSTAFEL VAN DE HANDLEIDING


Doel van de handleiding:

  • Gemeenten een juridische houvast geven om lasten en voorwaarden op een correcte manier te gebruiken in hun vergunningenbeleid.
  • Gemeenten leren om lasten en voorwaarden actiever te durven inzetten om te onderhandelen en hun lokale beleidsdoelstellingen te realiseren.

De handleiding is een dynamisch document dat gestructureerd is opgebouwd vanuit de decretale bepalingen en geïllustreerd is met voorbeelden en gerechtelijke uitspraken.

Algemene aanbeveling die we vanuit de handleiding ook willen meegeven, is dat het voeren van vooroverleg kansen schept om te onderhandelen over de voor het project gepaste voorwaarden of lasten. Dit in functie van de effectieve realisatie. Voor sommige items kunnen generieke bepalingen in een verordening voor de gemeente een houvast zijn, voor andere zijn die juist een belemmering om gebieds- en casegericht beleid te kunnen onderhandelen. De gemeente moet hierin keuzes maken vanuit de beleidsdoelstellingen die ze voor ogen heeft.