Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor januari 2016

Steden met projecten rond energietransitie, de integratie van migranten en vluchtelingen, werk en vaardigheden in de lokale economie, en stadsarmoede kunnen nu tot 5 miljoen euro aan Europese subsidies ontvangen. Dien uw kandidatuur in tot 31 maart 2016.


Op 9 en 10 februari gaat Ruimte Vlaanderen in gesprek met jongeren, jeugdconsulenten en jeugdwerkers over de toekomst van de ruimte in Vlaanderen. Tijdens 2 participatieve workshops krijgen zij de kans om waardevolle input te leveren voor het witboek van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Welke impact hebben de wijzigingen in het Onroerenderfgoedbesluit op de ruimtelijke ordening? Wat betekent de integratie van de plan-milieueffectrapporteringen en andere effectbeoordelingen in ruimtelijke uitvoeringsplannen? En wat staat in het draaiboek “Lokaal Groenplan” dat het Agentschap Natuur en Bos opstelde? De antwoorden op die vragen krijgt u tijdens de eerste Vlaamse Infodagen van 2016.

Op 8 januari 2016 werd het verzameldecreet van kracht, dat verschillende bepalingen omvat inzake omgeving, natuur, landbouw en energie. Het decreet wijzigt een aantal regels en procedures inzake ruimtelijke ordening.

De Provincie West-Vlaanderen en het departement Ruimte Vlaanderen ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst rond het ‘Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) Kustzone’. 

Metropolitan Landscapes is een ontwerpend onderzoek naar de sturende rol van open ruimte in het metropolitane gebied van Brussel en de rand. De studie is een gezamenlijk initiatief van Brusselse en Vlaamse, stedelijke en ‘open ruimte’-administraties. De resultaten van het ontwerpend onderzoek zijn gebundeld in een boek dat wordt voorgesteld tijdens een colloquium op 28 januari 2016 in Brussel.