Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor oktober 2016

26.10.2016-15.01.2017 - Bozar, Ravensteingalerij 48, Brussel

De tentoonstelling ‘A Good City Has Industry’ in BOZAR presenteert de resultaten van het IABR Atelier Brussels Productive Metropolis. Dit atelier van ontwerpend onderzoek en kennisuitwisseling werd opgezet door Vlaamse en Brusselse actoren samen met de Internationale Architectuurbiënnale van Rotterdam en Architecture Workroom. Meer lezen.

In het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen bereidt Ruimte Vlaanderen een aantal mogelijke bijsturingen van het ruimtelijk beleid voor met het oog op het terugdringen van de bebouwings- en verhardingsgraad in de open ruimte. Geïnteresseerde onderzoeksteams kunnen zich kandidaat stellen tot 28 november 2016.

Ruimte Vlaanderen wil de ruimtelijke ontwikkelingen rond de Vlaamse hoofdstations evalueren en is op zoek naar onderzoeksteam om die opdracht tot een goed einde te brengen. Geïnteresseerde onderzoeksteams kunnen zich kandidaat stellen tot 21 november 2016.

Ruimte Vlaanderen en het agentschap Innovatie en Ondernemen wensen een onderzoek op te starten nar de ruimteproductiviteit, de verweving en het ruimtelijk rendement van economische locaties. Geïnteresseerde onderzoeksteams kunnen zich tot 18 november kandidaat stellen.