Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor november 2013

De afgelopen jaren heeft het departement Ruimte Vlaanderen onderzoeken uitgevoerd rond uitdagingen, vraagstukken en instrumenten voor het ruimtelijk beleid. Op 28/11/2013 werd hierover een studiedag georganiseerd. Hieronder vindt U de presentaties van de sprekers.
Het Grondwettelijk Hof liet via een ontwerpbeschikking weten dat het overweegt een klaarblijkelijke onnauwkeurigheid recht te zetten in het arrest nr. 145/2013 van 7 november 2013.
De Studie Metropolitaan Kustlandschap 2100 (MKL 2100) wil via ontwerpend onderzoek langetermijnbouwstenen ontwikkelen voor een duurzame kustregio.