Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor november 2014

(Dit ministrieel besluit wordt aangepast (mb 16/10/2014; BS 13/11/2014).

Het aangepaste besluit:

  • voegt een aantal opleidingen toe die door de hertekening van het onderwijslandschap werden gewijzigd.
  • houdt rekening met de aanpassing aan de VCRO van 4 april 2014 waarin de functies van gedelegeerde planologische ambtenaar en gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaar werden opgeheven.

Het nieuwe besluit treedt op 23 november in werking. Het is reeds beschikbaar op de website van de Vlaamse Codex.

Op de website www.topnoordrand.be kunt u aangeven welke gebieden in de Brusselse Noordrand de moeite zijn, en waar er nog werk aan de winkel is.

De website is beschikbaar van 1 november tot 15 januari 2015. Dan worden de inzendingen verwerkt en besproken met de procespartners. Uit de inzendingen worden bovendien 5 winnaars geloot. Zij maken een ballonvaart boven het gebied.