Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor november 2016

De paper over ‘Superwoonmarkten’ die collega's Isabelle Loris en Ann Pisman schreven n.a.v. de Plandag 2016, is ook de vastgoedsector niet ontgaan.  De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector publiceerde hier vandaag een persbericht over, dat al door verschillende media werd opgepikt.

Vanuit het project Instrumentendecreet ontwikkelt Ruimte Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, het agentschap Natuur en Bos en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie een digitale instrumentengids. Om een beter beeld te hebben van de informatie waaraan u als projectleider, adviesverlener of professional inzake ruimtelijke ontwikkeling nood heeft, nodigen we u graag uit om deel te nemen aan een online bevraging.

De tentoonstelling ‘A Good City Has Industry’ in BOZAR presenteert de resultaten van het IABR Atelier Brussels Productive Metropolis. Dit atelier van ontwerpend onderzoek en kennisuitwisseling werd opgezet door Vlaamse en Brusselse actoren samen met de Internationale Architectuurbiënnale van Rotterdam en Architecture Workroom.

Een vrijstaande woning in een groene verkaveling blijft veruit de meest populaire woondroom van de Vlaming. Toch is er flink wat kritiek op de verkaveling: de dichtheid is er te laag, het energieverbruik te hoog, de autoafhankelijkheid te groot.

In het boek “Verkavelingsverhalen” brengen auteurs Oswald Devisch en Barbara Roosen verkavelingsverhalen die verandering trachten te initiëren. Ruimte Vlaanderen werkte mee aan deze publicatie.