Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor december 2013

De Vlaamse Regering  stelde het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) “Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt – Genk” voorlopig vast.

Ruimte Vlaanderen organiseert samen met alle betrokken partijen een infomarkt op 22 januari 2014 op de Campus Diepenbeek van de Universiteit Hasselt, zaal Agora, doorlopend van 14.00u tot 20.00u.

U kan er terecht met al uw vragen over het GRUP, tot op perceelsniveau.  

Bouwt of verbouwt u? Vanaf 1 januari moet elke nieuwbouw of verharding groter dan 40 m2 beschikken over een infiltratievoorziening. Nieuwe of vernieuwde woningen moeten een regenwaterput hebben van minstens 5.000 liter. Percelen kleiner dan 250m² zijn vrijgesteld van infiltratievoorzieningen.

De folder slim omgaan met regenwater vat voor u de grote lijnen van de verordening samen. Een technische toelichting bevat meer details. Lees hier het persbericht en de volledige tekst van de verordening en de aanstiplijst.