Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor december 2014

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, legt in haar beleid sterk de nadruk op ruimtelijk rendement. De beschikbare ruimte in Vlaanderen moet verstandig worden gebruikt. Daarom investeert de minister 3,3 miljoen euro in twaalf verschillende projecten waardoor de kwaliteit van de ruimte in Vlaanderen wordt verbeterd. Het gaat om twee soorten projecten: strategische projectcoördinatie en verwerving van gronden of panden.

Begin december reikte technologiefederatie Agoria de jaarlijkse e-Gov Awards uit. Het project digitale bouwaanvraag van Ruimte Vlaanderen won in de categorie Innovatie.