Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor december 2015

In het kader van het Europese ESPON-programma worden nu oproepen gelanceerd om offertes in te dienen voor toegepast onderzoek. Ruimte Vlaanderen wil alle Vlaamse kennis- en onderzoeksinstellingen van harte uitnodigen om offertes in te dienen.

Op 17 en 18 maart 2016 organiseren de Vereniging van Ruimtelijke Planners (VRP), Ruimte Vlaanderen en andere partners het congres 'Open ruimte, open blik' in Brussel. Het congres wil op een originele manier de kracht en het belang van de open ruimte in de verf zetten en de sleutelrol van de ruimtelijke planner benadrukken.