Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor december 2016

Ruimte Vlaanderen werft zes nieuwe medewerkers aan voor een functie met een contract van onbepaalde duur. De inschrijvingstermijn loopt van 27 december tot en met zondag 15 januari.


De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed.  Lees meer.

Het klimaat staat vandaag hoog op de Vlaamse agenda. Een van de uitdagingen is omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering. Het ruimtelijk beleid speelt daarin een belangrijke rol. Ondoordacht ruimtelijk beleid kan de impact van de klimaatverandering immers vergroten, een duurzame ruimtelijke ontwikkeling kan de effecten van de klimaatverandering milderen en tegengaan. Om overheden, projectontwikkelaars, architecten en andere professionals inzake ruimtelijke ontwikkeling te inspireren om steden en gemeenten klimaatbestendig in te richten, stelt Ruimte Vlaanderen de website www.klimaatenruimte.be voor.