Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor februari 2010

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt herzien. Het openbaar onderzoek loopt van 10 februari tot en met 11 mei 2010.

De Vlaamse Regering heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge voorlopig vastgesteld. Neem deel aan het openbaar onderzoek.