Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor februari 2014

Voor het eerst is de databank met de vergunningsaanvragen vanaf 1960 geanalyseerd. Ruimte Vlaanderen ging na welke fenomenen wanneer voorhet eerst opdoken. Ook het aanbod aan bouwpercelen werd geanalyseerd.