Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor februari 2016

Geef uw mening over het 'Proeve van Programma' voor de Brusselse Noordrand. Dit document bevat een voorstel van concrete ruimtelijke acties. De consultatieronde loopt nog tot 4 april 2016.

 

Op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in werking. De Vlaamse Regering keurde het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed op 27 november 2015. Vandaag werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waardoor de omgevingsvergunning binnen een jaar van kracht wordt.

Uw gemeente of uw provincie is aangeduid als initiatiefnemer voor de verdere aanpak van een signaalgebied? In de 'handreiking signaalgebieden' leest u wat er van u wordt verwacht, hoe u die uitdaging aanpakt en van welke instrumenten u kunt gebruik maken.


Metropolitan Landscapes is een ontwerpend onderzoek naar de sturende rol van open ruimte in het metropolitane gebied van Brussel en de rand. De resultaten zijn gebundeld in het nieuwe boek 'Metropolitan Landscapes'.