Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor maart 2013

Vanaf 1 augustus 2013 geldt een nieuwe regeling voor planologische attesten. Voortaan moeten dossiers ingediend worden bij de stad of gemeente. De dossiersamenstelling en de procedure werden geactualiseerd. Ruimte Vlaanderen stelt een handleiding beschikbaar als leidraad voor de lokale besturen en aanvragers.

Aanvragen die voor 1 augustus 2013 worden ingediend moeten nog samengesteld worden volgens de oude regeling. Ze worden nog ingediend bij de gedelegeerde planologische ambtenaar en de aanvraag wordt nog afgehandeld volgens de oude procedureregels, ook als die procedure verder loopt na 1 augustus 2013.