Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor maart 2015

De Genkse regio kent een aantal grote uitdagingen, maar toont zich ook voortrekker in het opzetten van een circulaire economie. Op 28 april begeleiden experten bedrijfsleiders en onderzoekers binnen en buiten de Genkse regio om nieuwe opportuniteiten in de bouwsector, logistiek, maakindustrie…  te benutten met betrekking tot circulaire economie. De rondetafelgesprekken vinden plaats in C-Mine in Genk, tussen 13u30 en 18u00.

De groene ruimte is een belangrijke troef van de Brusselse Noordrand. Het auto- en fietsverkeer vormen een uitdaging. Dat gaven een 300 mensen aan op de website topnoordrand.be.

Binnenkort hoeven ontvoogde gemeenten geen afschriften meer te bezorgen aan het departement Ruimte Vlaanderen van beslissingen over stedenbouwkundige vergunningsaanvragen waarvoor geen openbaar onderzoek vereist is. Dat is een gevolg van het besluit dat de Vlaamse Regering op 6 maart 2015 definitief goedkeurde.

Batibouw staat dit jaar in het teken van renovatie. Dat is niet verwonderlijk. Ruimte Vlaanderen registreert de vergunningen en zag de voorbije decennia de trend evolueren van nieuwbouw naar renovatie.

De omwonenden van de Dijlevallei tussen Werchter en Mechelen kunnen tijdens een infomoment op maandag 9 maart 2015 kennismaken met de inrichtingsplannen voor hun leefomgeving. De plannen moeten de Dijlevallei veiliger, natuurlijker en aantrekkelijker maken. Het infomoment zal plaatsvinden in gemeenschapscentrum Den Breughel in Haacht, van 16 tot 20 uur.