Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor maart 2016

De Vlaamse ruimte staat vandaag voor belangrijke uitdagingen: de bevolking groeit én het klimaat verandert. Groene en open ruimtes moeten onze dorpen en steden leefbaar houden, ook als er mensen bijkomen. Het vernieuwde ‘Draaiboek Groenplan’, opgemaakt door Ruimte Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos, legt uit hoe een lokaal bestuur een goed functionerende groenblauwe structuur kan uitbouwen. Met groene ruimte voor ontspanning voor alle bewoners.

Labo Ruimte, het open samenwerkingsverband tussen Ruimte Vlaanderen en het Team Vlaams Bouwmeester, stelt het studierapport ‘Energielandschappen’ voor. Daarin wordt nagegaan in welke mate ons landschap – bebouwd of onbebouwd – potentieel heeft om bij te dragen aan de opgave voor energietransitie. U leest er hier meer over.

In navolging van de studie Energielandschappen startten Ruimte Vlaanderen, Team Vlaams Bouwmeester en VITO een onderzoekstraject ‘Atelier Diepe Geothermie’ op. Ook die studie is afgerond; het resultaat vindt u hier.

Niet alleen het aantal nieuwe verkavelingsaanvragen daalt, ook het aantal kavels per verkaveling neemt af én de grootte van die kavels. Tegelijkertijd neemt het belang van renovatie toe. En waar vroeger vooral bouwvergunningen werden aangevraagd voor eengezinswoningen, worden nu meer vergunningen afgeleverd voor het bouwen van appartementen. Dat blijkt uit cijfers van Ruimte Vlaanderen.