Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor april 2014

Het Departement Ruimte Vlaanderen (RV), het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het Team Vlaams Bouwmeester (TVB) en het College van Rijksadviseurs (CRA) zullen in een open samenwerkingsverband een studieopdracht aanbesteden voor het uitvoeren van een intersectorale, ruimtelijke analyse en verkenning van ontwikkelingsmogelijkheden in het gemeenschappelijk deltagebied van Rijn, Maas en Schelde. Sluitingsdatum van deze aanbesteding is 26 mei 2014.

Zowel de Vlaamse overheid als de lokale overheden en hun IT-dienstleveranciers hebben de voorbije maanden hard gewerkt om de productieversie van het Omgevingsloket voor 'bouwaanvragen' op punt te stellen voor de pilootgemeenten.
 
Eenmaal de productietesten succesvol doorlopen, zal het loket voor de burgers van de betrokken gemeente in de loop van de zomer 2014 worden opengezet. De subsidies worden conform het uitvoeringsbesluit snel uitbetaald.