Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor april 2015

Real CorpVan 5 tot 7 mei vindt in Gent REAL CORP 2015 plaats. Aan deze internationale conferentie over stadsplanning en regionale ontwikkeling nemen honderden stedenbouwkundigen van over de hele wereld deel. Ruimte Vlaanderen is medeorganisator van het evenement.

Ruimte Vlaanderen is medefinancier van deze studie. Samen met stad Antwerpen zal Ruimte Vlaanderen het project begeleiden en sturen doorheen alle fasen. Het bestek is beschikbaar.

20th International Conference on Urban Planning
and Regional Development in the Information Society
GeoMultimedia 2015

5 tot 7 mei in Gent

Volledige programma en papers beschikbaar!