Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor mei 2014

T.OP Limburg lanceert onderzoeksopdracht “Prospectieve studie circulaire economie poort Genk”. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 17/6. De documenten zijn terug te vinden via e-notification (ref. Dep. RWO-RV-AOM/14/03-F02).

Op 25 april treden een aantal wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in voege. Deze website bevat vanaf 25 april 2014 een aangepaste officieuze coördinatie.

Ruimte Vlaanderen heeft tevens een handleiding gepubliceerd die alle wijzigingen in detail bespreekt (pdf).

De Vlaamse regering keurde op 25 april 2014 de omzendbrief “RO/2014/02 Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines” goed. De omzendbrief van 2006 werd geactualiseerd qua wijzigende regelgeving, ruimtelijke inzichten…

Ruimtelijk relevant is dat er behoudens het clusteringsprincipe ook het optimalisatie-& maximalisatieprincipe is ingeschreven. De taak van de Interdepartementale Windwerkgroep wijzigt. Advisering gebeurt in het traject voorafgaand aan het vergunningsproces (zowel milieu als stedenbouwkundig).

In het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2014 verscheen het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.
Ruimte Vlaanderen wint met het project T.OP Limburg de '10th Urban and Regional Planning Award'.

De tweejaarlijkse Europese prijs bekroont projecten die toonaangevend zijn op het vlak van stedelijke vernieuwing en territoriale cohesie.

Het samennemen van landschappelijke, stedelijke en multiproductieve ontwikkeling met duurzame energievoorziening toont volgens de jury waardevolle en vooruitstrevende ruimtelijke configuraties die op een bedachtzame manier omgaan met het oude mijn-patrimonium in Limburg.

meer info: http://www.ectp-ceu.eu/ en op de pagina's van het T.OP Limburg project.

Het Grondwettelijk Hof heeft in twee arresten van 7 november 2013 een aantal bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid vernietigd.

Deze leidraad wil aangeven hoe we binnen de ruimtelijke ordening kunnen omgaan met aanvragen over assistentiewoningen, hoe we deze vervolgens kunnen vergunnen en handhaven, en waar we hierbij moeten opletten.