Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor mei 2015

De omzendbrief RO 2015/01 van 24 april 2015 is een addendum bij omzendbrief RO 2014/03 betreffende het afwegingskader voor stakingsbevelen bij gebruik. Het gaat om een uitbreiding van de bestaande principes en meer bepaald over de actuele beoordeling in geval van voortzetting van gebruikshandelingen nadat een stakingsbevel bij gebruik werd opgelegd zonder dat er toepassing werd gemaakt van de omzendbrief RO 2014/03.

Ruimte Vlaanderen en The Cass (London Metropolitan University) organiseren deze zomer een nieuwe internationale workshop rond de toekomst van de Brusselse Noordrand. De vraag die dan op tafel ligt, luidt: “Hoe kunnen we de zone ‘Buda’ extroverter maken?” Ook als Belgische student of jonge professional kunt u deelnemen aan de ‘Cass Cities Summer School Brussels 2015’.

Sinds 2004 stuurt het Coördinatieplatform Economisch Netwerk Albertkanaal de realisatie van het actieprogramma aan. Tien jaar later worden de inspanningen zichtbaar op het terrein. De resultaten worden getoond tijdens infomarkten in Geel en Hasselt. Ook werpen we een blik vooruit, want in het toekomstig (ruimtelijk) beleid zal het Economisch Netwerk Albertkanaal een belangrijke plaats innemen.