Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor mei 2016

Op de Plandag 2016 werd een paper van onderzoekers van Ruimte Vlaanderen bekroond met de PlanDagprijs. In de verhandeling stellen de onderzoekers de herontwikkeling van supermarktsites voorop om volledig tegemoet te komen aan de stijgende woonbehoefte voor de komende 10 jaar.
Op vrijdag 13 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering een conceptnota goed die de krijtlijnen voor een nieuw instrumentendecreet verankert. Het instrumentendecreet heeft als doel om grondgebonden en realisatiegerichte instrumenten uit het beleidsdomein Omgeving decretaal samen te brengen, met een focus op vereenvoudiging, transparantie, afstemming, leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

KustzoneRuimte Vlaanderen, Team Vlaams Bouwmeester, OVAM en de provincie West-Vlaanderen zoeken interdisciplinaire ontwerpteams voor een ontwerpend onderzoek naar transformaties van de bebouwde omgeving in de kustzone, om tot een robuust stedelijk systeem te komen. Het ontwerpend onderzoek 'Stedelijk Systeem Kust' kadert binnen LABO RUIMTE.