Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor juni 2010

Charles VermeerschWij zijn bedroefd om het overlijden van Ereprof. dr. ir. arch. Charles Vermeersch. Hij heeft bijzondere verdiensten als opdrachthouder voor het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1992-1996, i.s.m. prof.dr. Louis Albrechts). Charles Vermeersch ging op rust in 1999 en is overleden te Brugge op 8 juni 2010.