Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor juni 2011

Het Departement RWO riep vorige maand de burger op mee na te denken over hoe de Vlaamse ruimte er tegen 2050 zou moeten uitzien. Via de site www.ruimtevoormorgen.be konden mensen ideeën lanceren of zich inschrijven voor een brainstormsessie. Er was ook een testmodule beschikbaar. Aan de hand van 20 vragen kon de burger te weten komen hoe zijn ideale leefomgeving er uitziet. Lees hier het persbericht en alle resultaten!