Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor juni 2014

De focus ligt op ‘Beleidsrelevante bijdrage aan Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling in onze maatschappij’.

 

De omzendbrief: afwegingskader voor stakingsbevelen bij gebruik reikt een afwegingskader aan voor het opleggen van stakingsbevelen op het terrein.

Uit de evaluatie van het Handhavingsplan bleek immers dat er bij de handhavingspartners onduidelijkheid bestaat over de toepassing van het stakingsbevel bij handelingen die als “gebruik” worden omschreven. Dit leidt tot onduidelijkheden en uiteenlopende interpretaties, met een stijgend aantal betwistingen en procedures tot gevolg.

Het is de bedoeling dat deze omzendbrief consequent door alle bestuursniveaus wordt toegepast.

Het openbaar onderzoek loopt van 16 juni 2014 tot en met 14 augustus 2014. In die periode worden de wijzigingen die het GRUP voorstelt tentoongesteld in het Felixarchief. Lees meer over het openbaar onderzoek.

 

Medewerkers van Ruimte Vlaanderen schreven in iegen naam papers voor Plandag 2014 te Zaandam. Thema was 'Regie en Loslaten'.