Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor juni 2015

Op 1 juli 2015 treden nieuwe richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden in werking. Deze nieuwe richtlijnen werden door de ministers J. Schauvliege en B. Weyts op 19 mei 2015 uitgevaardigd in een omzendbrief.

Steden, gemeenten, provincies en andere publieke actoren die concrete projecten realiseren om de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verhogen, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen tot en met 15 september 2015.

Eind mei vond in Lissabon een grote internationale conferentie plaats rond ruimtelijke informatie. Ruimte Vlaanderen stelde er een uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie voor dat nog in volle ontwikkeling is. De uiteenzetting werd bekroond met de prijs voor beste paper/presentatie van het congres.