Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor juni 2016

Vanaf vandaag kun je ook in Tongeren en Mol een digitale bouwaanvraag indienen via het Omgevingsloket. Intussen hebben al 2.626.498 Vlamingen de mogelijkheid een bouwaanvraag digitaal in te dienen, wat overeenkomt met 40% van de bevolking.