Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor juli 2010

Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren, kan dat vanaf 1 december 2010 sneller en met minder administratieve verplichtingen.  Dat is het gevolg van de goedkeuring van twee besluiten van de Vlaamse Regering.

 
Meldingsplicht

Voor sommige werken volstaat het dat u een meldingdossier indient bij uw gemeentebestuur. Twintig dagen later kunt u met de werken beginnen. Lees meer.

Vrijstelling

Het aantal van vergunning vrijgestelde werken wordt vereenvoudigd en uitgebreid.  Lees meer.

NIet overal geldig

Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (beschermde erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen). Het blijft dus aangeraden zich op voorhand goed te informeren. Lees meer.

Architect nodig?

Aan de regels rond medewerking van een architect wijzigt niets. Voor werken die impact hebben op de stabiliteit is steeds een architect nodig. In die gevallen zal een architect voor u het aanvraag- of meldingsdossier samenstellen en ondertekenen.

Meer weten over de meldingsplicht en de nieuwe vrijstellingsregeling