Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor juli 2014

Ruimte Vlaanderen liet de evolutie van het ruimtebeslag in Vlaanderen in de periode 1985-2013 analyseren. Tegen de verwachting in blijkt uit nieuw onderzoek dat er geen direct statistisch verband bestaat tussen het ruimtebeslag (momenteel 6ha per dag) en demografische factoren. Lees meer over dit onderzoek.

Offertes worden verwacht tegen eind september.

29 september 2014 organiseert ESPON een workshop “Green Economy in European Regions?” te Brussel.

4 september 2014 organiseert ESPON een workshop “Scenarios and modeling in the framework of exploring Territorial Cohesion” te Brussel.

​Het gewijzigde subsidiebesluit inzake opleiding ruimtelijke ordening en loonkost GSA in gemeenten met minder dan 25000 inwoners, is vanaf 1 juli j.l. van kracht en HIER terug te vinden.