Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor juli 2015

Na een succesvolle eerste editie in 2014 reikt de stichting MORO (Stichting ter bevordering van de interactie tussen Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening) ook in 2015 de 'George Allaert prijzen' uit.

Naast de prijs voor de persoon die volgens de jury het best de doelstelling van MORO nastreeft wordt er ook een prijs uitgereikt aan een masterproef of een artikel dat het onderzoek binnen de doelstelling van MORO bevordert.

Sinds de invoering van de digitale bouwaanvraag op 1 september 2014, kunnen al meer dan een miljoen Vlamingen gebruik maken van het systeem. Zij hoeven hun stedenbouwkundige vergunning niet langer in achtvoud en op papier aan te vragen.

Van 6 tot 10 juli 2015 zullen 23 studenten, docenten en professionals op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling zich buigen over de toekomst van regio ‘Buda’ in Vilvoorde, Machelen en Haren. Tijdens de ‘Cass Cities Summer School Brussels 2015’ gaan ze na hoe de stedelijke economie in de regio zichtbaarder kan worden gemaakt.