Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor juli 2016

Artikel in Belgeo over ontwerpend onderzoek als instrument om de waarneming van bestaande en toekomstige landschappen te begrijpen.

Ruimte Vlaanderen is op zoek naar een onderzoeksteam met

  • kennis van participatietrajecten en communicatie
  • ervaring met interactieve leertrajecten
  • inzicht in de Vlaamse ruimtelijke projecten en processen

om ons in het kader van een studie te begeleiden in een leertraject. We willen de kennis binnen ons departement in kaart brengen, documenteren en structureren, maar ook aan de hand van inspirerende voorbeelden op zoek gaan naar mogelijkheden om onze expertise te vergroten en onze werking te verbeteren.