Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor augustus 2010

De Vlaamse Regering heeft op 16 juli 2010 het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening goedgekeurd.

Het wijzigingsdecreet Ruimtelijke Ordening, op 8 juli 2010 aangenomen door het Vlaams Parlement, is op 9 augustus 2010 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Het wordt onmiddelijk van kracht.