Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor augustus 2013

Op 31 juli j.l. vernietigde het Grondwettelijk Hof artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dat artikel gaf rechtszekerheid aan ruimtelijke uitvoeringsplannen die volgens het zgn. integratiespoor tot stand kwamen. Het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft gevolgen voor een 70-tal RUP’s. Meer informatie.