Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor augustus 2015

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning VRP reikt ook dit jaar een jaarlijkse afstudeerprijs uit. Masterstudenten die dit jaar afstudeerden met een eindwerk/thesis met een ruimtelijk of stedenbouwkundig onderwerp, kunnen zich kandidaat stellen.