Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor september 2014

Besluit ter heroriëntering van het Rubiconfonds verschenen in Staatsblad
Ruimte Vlaanderen liet het afgelopen jaar twee onderzoeken rond bestuurskracht uitvoeren.