Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor september 2016

De vrijstellingsregels rond stedenbouwkundige vergunningen, de meldingsplicht en de hemelwaterverordening zijn op 29 september 2016 veranderd. Lees meer.

Afdeling Gebieden en Projecten heeft als strategische opdracht gebiedsgerichte processen te voeren en instrumenten effectief en geïntegreerd in te zetten. Solliciteren voor de functie van afdelingshoofd kan tot 16 oktober 2016 Lees meer.