Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

25.02.2011
Openbaar onderzoek bij verkavelingswijzigingen!

Bij Arrest nr. 8/2011 van 27 januari 2011 heeft het Grondwettelijk Hof een uitspraak gedaan die onmiddellijke en belangrijke gevolgen heeft op de behandeling van verkavelingswijzigingen.

 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalde dat een aanvraag tot verkavelingswijziging “nimmer aan een openbaar onderzoek moet worden onderworpen”. Het Arrest heeft deze toevoeging vernietigd. Deze vernietiging treedt onmiddellijk in voege.

 

Het is dan ook belangrijk dat vanaf heden alle verkavelingswijzigingen onderworpen worden aan een openbaar onderzoek, behalve deze gelegen in en conform met bijzondere plannen van aanleg of provinciale of gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, die voor het goed niet enkel bestemmingsvoorschriften omvatten, maar ook voorschriften inzake de inplanting, de grootte en het uiterlijk van de constructies.