Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

20.02.2012
Regelgeving watertoets wijzigt

Vlaamse Regering keurt besluit voor optimalisatie en vereenvoudiging watertoets definitief goed

 

Op 1 maart 2012 treedt een nieuw uitvoeringsbesluit rond de watertoets in werking. De procedure wordt doeltreffender en eenvoudiger voor gemeentebesturen.

  • De aanbeveling om advies te vragen aan een waterbeheerder wordt nu omgezet in een adviesvraagplicht.
  • Het wordt eenvoudiger om te bepalen of een vergunning onder de adviesvraagplicht valt.
  • De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden werd geactualiseerd op basis van de gebieden die in november 2010 en januari 2011 overstroomden. Ook gebieden met harde bestemmingen (wonen, bedrijvigheid) in de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden werden opgenomen.

De nieuwe regeling geldt voor alle vergunningsaanvragen die ingediend worden vanaf 1 maart 2012. RUPs kunnen vanaf die datum enkel nog goedgekeurd worden als er een watertoets opgenomen is volgens de nieuwe regels. Ook het uitvoeringsbesluit van adviesinstanties bij voorontwerp van RUP wijzigt dan.

Nieuwe webtoepassing

Momenteel past de Commissie Integraal Waterbeleid (CIW) de website over de watertoets aan. Er komt een nieuwe webtoepassing. Overheden en burgers met bouwplannen zullen hierop nagaan welke de aandachtspunten voor hun bouwproject zijn en welke voorwaarden kunnen opgelegd worden.

Lees meer op de website http://www.watertoets.be/wetgeving.

Lees het aangepast uitvoeringsbesluit van adviesinstanties bij voorontwerp van RUP.