Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

29.04.2013
Decreet Omgevingsvergunning principieel goedgekeurd.

Op vrijdag 19 april 2013 keurde de Vlaamse Regering het omgevingsvergunningsdecreet een eerste keer principieel goed. Het wordt nu voor advies voorgelegd aan de Vlaamse adviesraden SERV, Minaraad en SARO.

Het decreet bevat de procedure waarlangs de omgevingsvergunning zal worden afgeleverd; het milieuvergunningendecreet zal verdwijnen. Het is een kaderdecreet, de volledige impact zal pas duidelijk worden met de uitvoeringsbesluiten.

Op onze website vindt u het ontwerpdecreet, de memorie van toelichting erbij en de begeleidende 'nota aan de leden van de Vlaamse Regering'.