Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

22.08.2014
Nieuwe kaart van overstromingsgevoelige gebieden

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden wordt regelmatig geactualiseerd. Op 1 juli 2014 keurden de bevoegde ministers een aangepaste kaart van de overstromingsgevoelige gebieden goed. De nieuwe kaart is van toepassing vanaf 1 september 2014.

Op de nieuwe kaart zijn de effectief overstromingsgevoelige gebieden geactualiseerd en geoptimaliseerd op basis van meer recente en accurate modelleringsgegevens. Voor de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn aanpassingen gebeurd voor de mijnverzakkingsgebieden, voor de gebieden die van nature overstroombaar zijn vanuit de zee en voor sterk opgehoogde terreinen.

In het kader van de watertoets dient de nieuwe kaart geraadpleegd te worden voor:
• vergunningsaanvragen die ingediend zijn na 31 augustus 2014
• voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de uitnodiging voor de plenaire vergadering verstuurd is na 31 augustus 2014.

In het kader van de informatieplicht is de nieuwe kaart van toepassing op:
• onderhandse overeenkomsten afgesloten na 31 augustus 2014
• authentieke akten waarvan de onderhandse overeenkomst is afgesloten na 31 augustus 2014
• openbare verkopen waarvan de verkoopsverrichtingen zijn aangevat na 31 augustus 2014.

De nieuwe kaart is te raadplegen via de geoloketten van het AGIV (www.geopunt.be) en www.waterinfo.be.