Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

04.03.2015
Decreet complexe projecten in werking sinds 1 maart 2015

Op 1 maart 2015 is het decreet betreffende de complexe projecten in werking getreden. Het decreet maakt het mogelijk om via één geïntegreerd proces voor een complex project zowel de noodzakelijke bestemmingswijziging door te voeren als de benodigde vergunningen te verlenen.

Meer info vindt u op de website www.complexeprojecten.be

U vindt het decreet en besluit in de rubriek wetgeving, onder het item "wetgeving complexe projecten."

Op 4 maart 2015 verschenen ook de lijsten van Vlaamse en provinciale projecten in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse Regering heeft op 13 februari 2015 een besluit definitief goedgekeurd "tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”.

Zoals de naam zelf het zegt, bevat het besluit twee lijsten: één van projecten waarvoor Vlaanderen bevoegd zal zijn om omgevingsvergunningen te verlenen, en één van projecten waarvoor de provincies bevoegd zullen zijn. De lijsten zullen toegepast worden wanneer het decreet „omgevingsvergunning” in werking treedt. Deze lijsten worden ook gebruikt om bevoegdheden toe te wijzen voor de toepassing van het decreet betreffende decomplexe projecten.

U vindt de lijsten in de rubriek wetgevingonder het item "wetgeving omgevingsvergunning".