Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

18.11.2015
Wijzigende regels rond vergunningsplicht bij functiewijziging

Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 19 november 2015 twee wijzigingsbesluiten met betrekking tot stedenbouwkundige vergunningsplicht.


  • Het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen
  • Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen.

De wijzigingen treden in werking op 29 november 2015.

Uitbreiding van de lijst van hoofdfuncties

Voortaan onderscheiden we 10 hoofdfuncties in plaats van de huidige zes. De huidige hoofdfunctie ‘handel, horeca, kantoorfunctie en diensten’ wordt opgesplitst in drie aparte hoofdfuncties: (1) detailhandel (2) dancing, restaurant en café; (3) kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen. Er komen twee nieuwe hoofdfuncties bij: (1) gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en (2) militaire functie.

Door deze wijziging worden meer functiewijzigingen vergunningsplichtig. Hier volgen enkele voorbeelden:

  • Een kantoorruimte in gebruik nemen als handelspand of restaurant
  • Het toekennen van een nieuwe functie aan militaire gebouwen
  • Het onderbrengen van gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen in gebouwen met een andere hoofdfunctie.

Specifiek voor het inrichten van tijdelijke noodopvang asielzoekers, daklozen of burgers (maximaal 3 jaar) is er een vrijstelling van vergunningsplicht, onder strikte voorwaarden.

De bestaande vrijstelling voor tijdelijke functiewijzigingen (maximaal 90 dagen) blijft onverminderd gelden.

Uitbreiding van vergunbaarheid in zonevreemd gebied:

In zonevreemd gebied worden twee zaken vergunbaar die dat voorheen niet waren:

  • de opvang van asielzoekers, daklozen of burgers wiens woning onbewoonbaar is
  • tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen in een stedelijk gebied - onder strikte voorwaarden.

-------------------------------------

Lees meer over: