Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

27.07.2016
wijziging VCRO en decreet omgevingsvergunning

Op 15 juli 2016 heeft de Vlaamse Regering de eerste stap gezet in de wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet omgevingsvergunning. Ze heeft, op voorstel van minister Schauvliege, het wijzigingsdecreet goedgekeurd. Op dit ogenblik wordt het advies ingewonnen van een aantal strategische adviesraden, van VVSG en VVP. Daarna zal ook nog het advies van de Raad van State moeten worden ingewonnen.

- tekst van het voorontwerp van decreet

- tekst van de bijhorende memorie