Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

21.02.2017
Ontvoogding en wetgeving omgevingsvergunning

Op 20 januari 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de ontvoogding van de gemeenten Bocholt, Grobbendonk, Hoegaarden en Veurne. Dit is de laatste reeks gemeenten die ontvoogd wordt volgens de procedure beschreven in het VCRO. Met de inwerkingtreding van de wetgeving rond de omgevingsvergunning komt op 23 februari 2017 een einde aan deze procedure.

Gemeenten die niet ontvoogd zijn blijven het advies inwinnen van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar in de gevallen bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering. Aan deze verplichting tot adviesvraag komt een einde wanneer de gemeente instapt in de omgevingsvergunning. 

Het decreet van 3 februari 2017 over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning (B.S. 9 februari 2017) bepaalt dat gemeenten uiterlijk op 1 juni 2017 in de nieuwe regelgeving moeten instappen.

Lees meer