Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

31.07.2017
Nieuwe aanstiplijst verordening hemelwater

Er bestonden twee aanstiplijsten (bouwen - verkavelen) waarmee aanvragers na kunnen gaan of hun ontwerp voldoet aan de gewestelijke verordening hemelwater. Deze aanstiplijsten werden nu herwerkt tot addendum B25 bij de aanvraag tot omgevingsvergunning.

De lay-out en de terminologie van het nieuwe addendum werd afgestemd op de omgevingsvergunning. Inhoudelijk is echter niets gewijzigd aan de vragen en de berekeningsmethode, aangezien ook de verordening inhoudelijk niet veranderd is.

Aangezien er geen inhoudelijke verschillen zijn, kunnen gemeentelijke ambtenaren zowel dossiers aanvaarden waar de oude formulieren bijgevoegd zijn, als dossies met de nieuwe aanstiplijst (B25).

U vindt de nieuwe aanstiplijst rechts boven op volgende pagina:

https://www.ruimtelijkeordening.be/Verordeningen/Hemelwater