Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

11.09.2017
Luchtvaartadvieskaart goedgekeurd

Op 11 september 2017 heeft minister Schauvliege de luchtvaartadvieskaart vastgesteld.

Het ministerieel besluit wordt van kracht tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Nochtans kunnen gemeenten nu al kiezen om vrijwillig het advies te vragen aan het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD  Mobiliteit en Vervoer, ook al stappen ze pas op 1 januari 2018 in in het stelsel van de omgevingsvergunning.

De luchtvaartadvieskaart legt de hoogte vast waarboven het advies van het Directoraat-Generaal Luchtvaart verplicht moet worden ingewonnen bij een aanvraag voor omgevingsvergunning.

lees een handleiding over de luchtvaartadvieskaart